Persona u kontekstu Desigh Thinking metodologije

Persona u kontekstu Desigh Thinking metodologije

Kada

27.02.2024.    
18:00 - 20:00

Prijava za događaj

Bookings closed

Gde

Zoom Meeting

Tip događaja

U kontekstu Design Thinking metodologije, Persona je važan alat koji se koristi za razumevanje i kreiranje dublje empatične veze sa krajnjim korisnikom, odnosno vašom ciljnom grupom. Persona je detaljaniji prikaz navika, ponašanja, želja, potreba ali i muka jednog potpuno izmišljenog karaktera koji predstavlja specifičan segment dela populacije kojem želite da se obratite i ponudite proizvod ili uslugu. Kreira se na osnovu istraživanja i uvida iz realnog života i iskustva sa ciljem razumevanja potreba, ponašanja i ciljeva naših budućih korisnika ili kupaca. Pored toga što nam pomaže da razumemo potrebe, želje i ponašanje naše ciljne grupe, Persona kao alat nam pomaže i da osmislimo strategiju komunikacije sa našom ciljnom grupom i da izbegnemo nesporazume ili nedovoljno deljenje važnih informacije koje je neophodno da prenesemo.

Prijava za događaj

Prijave za događaj su zatvorene.