Novo lice

Tema položaja žena sa sela i na selu je mnogo više od teme njihovog položaja. U segment sagledavanja njihove uloge, kako ih percipira zajednica, kako žive i u kojim uslovima, koji je i kakav njihov unutrašnji svet, ulazi višeslojno pitanje da li smemo da se zagledamo u dubinu onoga što je naše nasleđe ali i sadašnjost od koje možda i okrećemo glavu.

„U svakoj od nas je žena sa sela“ – rekla bi Danka Đukanović, naša saradnica na projektu. A pod time mislimo na žene hraniteljke, čuvarke tradicije, prenositeljke zanata, ponosne vešte žene koje su držale domaćinstva u svojim čvornovatim rukama. Ili mislimo na žene koje se sada vraćaju prirodi, iz grada odlaze i podižu organske bašte, pčelinjake, vinograde, šire svoje znanje i edukacije stečene u gradskim sredinama sa željom da se ruralna zajednica ojača i ponudi novi, preko potrebni odgovor tehnološkom razvitku sveta koji nas otuđuje od onoga što nam je primarno i važno. Odgovor koji se krije u poljima, na otvorenom, u zemlji, u plodovima. Nije važno da li mislimo na žene koje su u selima ili Romkinje, obespravljene, nemaju zemlju na svoje ime, nemaju penzijsko osiguranje, nedovoljno su obrazovane, zavisne od muških članova porodice, nemaju moć odlučivanja i trpe porodično nasilje koje i ne prepoznaju kao takvo… Sve su to žene koje žive u nama, gde god da se nalazimo, i sve su to lica koja možemo pronaći u svojim odrazima. Baš kao što se i one pronalaze u nama.

Osnažene žene postaju vitalni pokretači zajednice i nosioci osvešćivanja. Osnažene žene uz mrežu podrške uče da koriste svoje unutrašnje resurse i da pomažu ženama koje se nalaze u neposrednoj blizini – ličnim primerom ili razgovorom, da menjaju svoju trenutnu situaciju na bolje i time vrše ključni uticaj na svoje okruženje. Osnažene žene pronalaze svoj glas, način da se izbore za svoje mesto u zajednici i društvu, otkrivaju kako da stvaraju prilike za kvalitetno slobodno vreme i brigu o sebi, podršku za lični rast i napredak, ostvaruju svoje ideje i snove i život kakav im je nekada bio nedostupan.

Osnaživanjem žena sa sela, osnažujemo vitalno jezgro društva i osvetljavamo multipotencijal rurala. Mentorska podrška programa „Novo lice žene sa sela“ ima za cilj i jačanje ličnih i poslovnih kapaciteta žena kroz kreativan i/ili manuelni rad, podizanje svesti o diskriminaciji i nasilju, podizanje svesti o značaju prevencije bolesti, pristup informacijama koje su neposredno važne za njihove svakodnevne živote.

Snaga žene sa sela još pulsira u ritmu majke Zemlje. Ona je još uvek povezana sa korenjem, sa vetrom, sa elementima prirode i dubokom mudrošću kojom čuva svoju porodicu. Kada se takva snaga pokrene i kada joj se da adekvatni okvir i podrška, možemo samo da zamislimo koliko lepote se može kreirati iz njihovih umova, ruku i umeća koje još žive u njima.

Brošura "Novo lice žene sa sela"

Predavanje "Izvan stereotipa"