Mentorski program
"Novo lice žene sa sela"

Ko je "Novo lice žene sa sela"?

U okviru projekta Nemačke razvojne saradnje “Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji” koji sprovodi GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom turizma i omladine Republike Srbije, podržava se projekat “Novo lice žene sa sela” u organizaciji Centra za društveno odgovorno preduzetništvo – CDOP a koji ima za cilj građenju nove, pozitivnije slike žene sa sela kroz osnaživanje mladih žena, pripadnica etničkih manjina i povratnica koje žive i rade u ruralnim delovima Srbije.

Glavni cilj ovog projekta je podrška ženama sa sela u ko-kreiranju ili re-kreiranju novih i postojećih modela rada i života na ruralu u svrhu poboljšanja kvaliteta njihovih života i života zajednice kojoj pripadaju. Kroz aktivnosti mreže Jezgro u okviru projekta želimo da im omogućimo pristup mreži podrške i mentorski program. On je skrojen prema njihovim potrebama sa posebnim akcentom na znanja i veštine koje su im neophodne u procesu jačanja unutrašnjih kapaciteta, preispitivanje stavova i mišljenja koja se tradicionalno vezuju za osetljive grupe žena i žene na ruralu. Sve to kroz 1 na 1 mentorske susrete i kroz pristup internet platformi za učenje.

Besplatan mentorski program biće realizovan
u periodu od oktobra 2023. do aprila 2024. onlajn i uživo,
o čemu će učesnice blagovremeno biti obaveštene.

Kome je namenjen
mentorski program?

list_polozeno1

Mladim ženama, pripadnicama etničkih manjina i povratnicama, koje imaju od 18 do 40 godina i žive na selu. Onima koje žele da se razvijaju i prepoznaju da mogu ličnim primerom da aktiviraju svoju neposrednu zajednicu, a potrebna im je stručna i dobronamerna podrška na putu ličnog i profesionalnog rasta i razvoja.

Šta mentorine dobijaju?

Svaka od odabranih učesnica biće povezana sa iskusnom mentorkom mreže Jezgro, koja će je u najboljoj nameri voditi kroz šestomesečni mentorski proces i biti joj iskrena podrška na putu ličnog i profesionalnog rasta i razvoja.

Biće joj omogućen besplatan pristup bazi znanja kroz platformu koja će biti bogata edukativnim sadržajem, ali i napravljen predloženi plan učenja u zavisnosti od trenutnih potreba.

Sve učesnice biće deo šire zajednice istomišljenika kroz internet platformu koju razvijamo uz stručnu pomoć i kroz čajanke, odnosno uživo i onlajn okupljanja koja planiramo da organizujemo.

Mentorski program
u brojevima

rada i podrške
6 meseci
uživo besplatne edukacije
12 sati
povezanih mentorskih parova
15 dobro

Šta da očekujete?

list_polozeno1

Ko su mentorke?

Mentorke su ekspertkinje u različitim oblastima – od preduzetništva i finansija, do ličnog rasta i razvoja.
Svima im je zajedničko da u ovom programu učestvuju sa mnogo ljubavi i razumevanja i da je njihovo znanje ili iskustvo vezano za život i rad na selu.