Mentorska podrška

Mentorski program “Novo lice žene sa sela” ima za cilj lično i profesionalno osnaživanje žena sa sela. Ovaj program kroz razmenu iskustava i znanja, stvara prostor i vreme da se ove žene međusobno umreže i podrže kroz delenje znanja, iskustava, jačanja solidarnosti, promociju dobrih uzora, a sve sa ciljem njihovog osnaživanja i profesionalnog osamostaljivanja.

Uspeh svakog mentorskog programa uslovljen je kvalitetom uspostavljenog mentorskog odnosa. Mentorski odnos predstavlja odnos međusobnog poštovanja i poverenja koji nastaje uspostavljanjem istinske interakcije između osobe koje ima znanje i iskustvo i želi da ga podeli sa manje iskusnom osobom u jasno definisanom i unapred uvrđenom vremenskom okviru. 

U mentorskom odnosu jasno razumevanje uloge kod obe strane ima veliki uticaj na uspeh celokupnog procesa.

Uloga mentorke je da:

 • Posveti vreme razvoju mentorskog odnosa u datom vremenskom okviru;
 • Pruži podršku i savete mentorini u cilju profesionalnog i ličnog osnaživanja;
 • Pomogne mentorini u definisanju ciljeva i plana aktivnosti za dati cilj;
 • Predloži mentorini dodatne aktivnosti u cilju daljeg razvoja;
 • Pruži povratne informacije o uspešnosti mentorine.

Uloga mentorine je da:

 • Bude posvećena razvoju i negovanju mentorskog odnosa u datom vremenskom periodu;
 • Zajedno sa mentorkom precizira ciljeve i plan rada, kao i očekivanja od mentorstva;
 • Bude otvorena za konstruktivnu kritiku i drugačije uglove posmatranja;
 • Daje nove ideje, preuzima inicijatu i sl;
 • Poštuje mentorku i njeno vreme.

Kako bi se lakše snašle u ovom procesu, pripremili smo vam materijal, koji vam može pomoći da što kvalitetnije organizujete mentorski rad i vreme provedeno u njemu:

 1. Radni list – VREME SA MENTOR(K)OM koji je namenjen mentinama i treba da posluži da se što jasnije definiše tema na kojoj se želi raditi na sastanku sa mentorkom, ali i da pratite šta je dobijeno kroz ovaj sastanak i na koji način se to može iskoristiti da se unapredi lična ideja. Ovaj list takođe može poslužiti kao podsetnik na dobre savete i  uvide, ali i kao prikaz mape kojim putem je mentina napredovala u svom ličnom rastu i razvoju tokom mentorskog programa.
 2. SMERNICE za MENTORSKI PROCES RADA kako biste bili efikasni i ostvarili pozitivan uticaj.

Kao i u životu, uspeh svakog odnosa zavisi od posvećenosti, kvaliteta i namere da uložite sebe i svoje vreme u njega. Zato najbolju investiciju koju možete da napravite kada uđete u mentorski program je da, na početku odnosa, posvetite svoje vreme upoznavanju sa vašim mentorskim parom.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *