Digitalna pismenost

Digitalna pismenost je jedna od ključnih kompetenci za 21. vek. Podrazumeva jednostavno korišćenje digitalnih alata u procesu ličnog rasta i razvoja, zbog mnoštva resursa za učenje i usavršavanje koji su dostupni na internetu. Pored toga, digitalna pismenost nam pomaže da se zaštitimo i bezbedno koristimo dostupne izvore i da poštujemo druge i njihov autorski rad koji nam je dostupan. 

Na ovom predavanju, govorićemo šta se podrazumeva i prepoznaje kao digitalna pismenost na najosnovnijem nivou. Ona nam pomaže da koristimo jednostavne alatke za poslovanje, kao što su Office paket, Canva, aplikacije za audio i video sadržaj, programi za praćenje finansija i slično. Takođe, kroz digitalnu pismenost učimo i kako da koristimo društvene mreže u građenju ličnog brenda i/ili plasmanu proizvoda i usluga. Da bi sve ove alatke mogli da koristimo, prvo moramo da razumemo mapu digitalnog sveta i šta sve ona obuhvata.

Nakon odslušanog  predavanja bićete u mogućnosti da:

  • razumete na koji način se definiše digitalna pismenost i zbog čega je to važno za život danas;
  • sagledate pametno korišćenje tehnologije u svakodnevnom životu, posebno kada su u pitanju potencijali za vaš biznis;
  • ohrabrite sebe da pronalazite vaše načine snalaženja u digitalnom svetu.

Naš predavač je Aleksandar Gligorijević je IT konsultant sa više od 13 godina iskustva u digitalnom svetu. Osnivač je SERB-CRAFT zajednice Minecraft igrača na Balkanu. Radio sa učenicima i nastavnicima kroz teme o digitalnoj, medijskoj i preduzetničkoj pismenosti u organizaciji Nauči me. Trenutno radi kroz zajednicu štrebera pod nazivom Geek Area.


Test samoprocene digitalne pismenosti

Test samoprocene digitalne pismenosti

Snimak predavanja

Ovaj sadržaj dostupan je samo članicama mreže. Ukoliko želite da se pridružite kao korisnik platforme Mreže Jezgro, kliknite na link.

Materijal sa predavanja

Ovaj sadržaj dostupan je samo članicama mreže. Ukoliko želite da se pridružite kao korisnik platforme Mreže Jezgro, kliknite na link.

Zadatak za članice mreže Jezgro

Ovaj sadržaj dostupan je samo članicama mreže. Ukoliko želite da se pridružite kao korisnik platforme Mreže Jezgro, kliknite na link.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *